Home Aktivnosti Saveza “Evropski put je naš put”

“Evropski put je naš put”

by savez

U organizaciji Saveza distrofičara Srbije od 14-16. septembra 2012. godine u hotelu „Breza“ u Vrnjačkoj Banji održan je drugi seminar na temu: „Pisanje projekta po smernicama za EU. Seminar predstavlja realizaciju planirane aktivnosti projekta “Evropski put je naš put” koji je finansiran od strane Ministrastva rada i socijalne politike.

Edukatori na seminaru bile su trenerice Tima TRI: Snežana Stojanović i Tatjana Lazor Obradović.

Uz učešće predstavnika devet organizacija osoba sa invaliditetom program rada je obuhvatio:
•    Uvod u EIDHR program i izvore finansiranja iz EU. Rad na smernicama.
•    Najčešće administrativne greške. Upoznavanje sa aplikacionim paketom.
•    Koncept projekta.  Relevantnost projekta.
•    Drvo rešenja
•    Ciljevi projekta (opšti i specifični), sa rezultatima projekta.
•    Kompletan aplikacioni formular. Aktivnosti projekta.
•    Održivost projekta
•    Matrica logičkog okvira
•    Budžet projekta
•    Evaluacija

[icon_link icon=”download” link=”https://www.distrofija.rs/wp-content/uploads/2012/09/pisanje-predloga-projekta-prema-smernicama-za-EU.pdf” target=”_blank” title=”Pisanje projekta po smernicama za EU”]Pisanje projekta po smernicama za EU[/icon_link]

[divider style=”solid”]

Galerija slika sa seminara u Vrnjačkoj Banji

Related Articles

Leave a Comment