Home Vesti Izrada upitnika

Izrada upitnika

by savez

Savez distrofičara Srbije je u okviru programskih aktivnosti tokom februara i marta radio na izradi upita za članove osnovnih organizacija. Uz stručnu pomoć dr Lidije Kozarčanin, urađen je upit koji će pomoći osnovnim organizacijama da prikupe validne podatke o svom članstvu, da prikupe podatke o socijalnom statusu i potrebama za uslugama socijalne zaštite.

Iskazane potreba osoba sa invaliditetom u upitniku predstavljaće osnovu za planiranjen budućih aktivnosti kako članica, tako i Saveza.

Upitnik će omogućiti i ispitivanje potreba članstva za uslugama podrške, ali i dobijanje podataka o osobama iz domaćinstva koje podnese najveći teret pomoći i podrške svom članu sa invaliditetom.

Narednih dana se očekuje prosleđivanje upita osnovnim organizacijama – članicama Saveza, a upit će tada moći da se preuzme i na ovoj internet adresi.

Related Articles

Leave a Comment