Home Lečenje distrofije

Lečenje distrofije

by savez

Lečenje distrofije

Trenutna istraživanja daju dobru prognozu za lekove koji se istražuju. Iako se tek početkom ovog veka počelo sa ozbiljnim i velikim ispitivanjima uzročnika distrofije, stručnjaci sada raspolažu podacima koji im omogućavaju razvoj određenih eksperimentalnih lekova. I pored činjenice da se radi samo o laboratorijskim opitima, postoji nada da se neki od lekova jednog dana nadju u redovnoj upotrebi.

Transplantacija dravog genetskog materijala u pogođene mišiće je jedna od eksperimentalnih terapija sa dosta pozitivnih rezultata.

Sobzirom da se još uvek ne može delovati na uzročnike bolesti – mutirane gene, većina terapija se usredsređuje na lečenje simptoma i pokušava preventivno da deluje kako bi obolele zaštitila od komplikacija.

Glavne odlike lečenja u ranom stadijumu bolesti su redovna fizička aktivnost, fizikale terapije sumerene na pogođene grupe mišića i zglobova, kako ne bi došlo do bolnih skraćenja zglobova i radi produžetka perioda u kojem bolesnik može da hoda.

Ortopedska hirurgija stupa na snagu kod ukočenih zglobova, kako bi poboljšala njihovu funkciju. Kada karlični i butni mišići postanu veoma slabi, i kada pacijentima stajanje na nogama počne da predstavlja veliki problem, protezama za noge se ovaj problem u nekoliko može rešiti. Tada oboleli obično prelaze i na invalidska kolica sa ili bez svog pogona.

Sve ovo su samo pomagala i privremena rešenja za bolesti koje po prirodi svog porekla imaju samo progresvnodejstvo na mišiće i ostale organe. Ipak, sva pomagala i fizikalne terapije čine da se pacijenti osećaju bolje, da im se da mogućnost za što samostalnije funkcionisanje.

Iako nekima banjsko lečenje više izgleda kao trošenje novca i vremena, postoje evidentni uspesi u poboljšanju mišićne funkcije. Terapije blatom, fizikalne terapije, elektroliza, parafin i masaža vodenim mlazom dosta doprinose u usporavanju degradacije mišićne mase, kao i jačanju već postojećih mišića.

Postoje čitavi banjski kompleksi koji se bave osobama obolelim od neke vrste distrofije.

Još jedan oblik terapije jeste plivanje i boravak u vodi. U svetu postoje centri stacionirani kraj morske obale, a koji sluše za tretman distrofičnih osoba.