Home Aktivnosti Saveza Literatura – Biblioteka

Literatura – Biblioteka

by savez

Pored izdavanja časopisa “Vesnik MD”, Savez distrofičara Srbije štampa brošure, knjige, flajere i plakate iz oblasti medicine, prava, socijalne zaštite, itd.

Zajednička karakteristika svih ovih izdanja je da na kratak, jasan i stručan način pruže relevantne informacije za njihove čitaoce. Prvenstveno su namenjene članstvu i njihovim porodicama, ali i opštoj populaciji u cilju promovisanja prava, potreba i mogućnosti osoba sa distrofijom.

[icon_link icon=”download” link=”https://www.distrofija.rs/biblioteka-literature/” target=”_blank” title=”Biblioteka literature”]Biblioteka literature[/icon_link]

Related Articles

Leave a Comment