Home Aktivnosti Saveza Predavanje: “Razvoj usluga socijalne zaštite i participacija korisnika”

Predavanje: “Razvoj usluga socijalne zaštite i participacija korisnika”

by savez

U organizaciji Saveza distrofičara Srbije i podršku Udruženja distrofičara Zlatiborskog okruga u Užicu je održano predavanje na temu: “Razvoj usluga socijalne zaštite i participacija korisnika”. U prostorijama  udruženja predavač Jelica Marić (dipl. socijalni radnik) upoznala je članova domaćeg udruženja, kao i članova udruženja distrofičara Moravičkog i Šumadijskog okruga sa najvažnijim aspektima pružanja usluga socijalne zaštite.

Jelica je svoje predavanje fokusirala na nekoliko segmenata: pluralizmu pružalaca usluga, licenciranju i akreditaciji, kao i na participaciji korisnika usluga.
Kombinujući svoje predavanje sa praktičnim primerima, sa sopstvenim iskustvom u oblasti pružanja usluga, kao i sa trenutnim stanjem, nedostatkom podzakonskih akata, ali i očekivanjima potencijalnih korisnika, Jelica je uspela prisutne učesnike da uključi u vrlo živu i dinamičnu diskusiju. Vodile su se polemike kako o mogućnostima naših udruženja da se u budućnosti pojave kao pružaoci usluga, tako i o pravičnosti uvođenja participacije za korisnike socijalnih usluga.

Na kraju predavanja može se reći da su se svi složili da nam novi zakon daje dosta mogućnosti za razvoj usluga socijalne zaštite, ali isto tako, da nam predstoji dugotrajna i uporna borba, sa dobro osmišljenim akcijama kako bi usluge socijalne ztaštite postale deo sistema i kako bi se prihvatilo njihovo finansiranje od strane lokalnih uprava.

Related Articles

Leave a Comment