Home Aktivnosti članica Užice – Tribina „Primena Zakona o socijalnoj zaštiti – prava i usluge“

Užice – Tribina „Primena Zakona o socijalnoj zaštiti – prava i usluge“

by savez

Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga Užice u saradnji sa Udruženjem osoba sa razvojnim smetnjama „Jednakost” Prijepolje u okviru svojih aktivnosti organizovalo je tribinu „Primena Zakona o socijalnoj zaštiti – prava i usluge“.

Kako se realizuje primena ovog Zakona u praksi, šta je do sada postignuto, koji su problemi prilikom primene zakona bile su teme ove tribine čiji su prezenteri bili predstavnici Udruženja distrofičara Zlatiborskog okruga Užice.

Tribina je prvenstveno bila namenjena osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama sa ciljem da im se prezentuju prava i usluge koje propisuje novi Zakon o Socijalnoj zaštiti, ali i drugim relevantnim akterima lokalne zajednice kako bi se razmenila iskustva, mišljenja, razmatrile mogućnosti i rešenja za što bolju primenu ovog Zakona.

Zakon o Socijalnoj zaštiti predvideo je povećanje broja korisnika socijalne pomoći, veće novčane iznose za najsiromašnije, razvoj i podsticaj hraniteljstva i brige o starima. Značajni pomaci u Zakonu su napravljeni u odnosu na tuđu negu i pomoć i podršku roditeljima koji brinu o svojoj deci sa smetnjama u razvoju.

Zakon je značajan jer ima za cilj i stvaranje jednakih mogućnosti za samostalni život i podsticanje socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom razvojem usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou.

Po ovom Zakonu usluge socijalne zaštite mogu pružati, pored ustanova socijalne zaštite, udruženja građana, fizička i pravna lica, odnosno oni akteri koji su dobili licencu za pružanje usluge.

Related Articles

Leave a Comment