Home Članice Saveza Zaječar – Udruženje distrofičara Zaječar